End-user programming architecture facilitates the uptake of robots in social therapies

E.I. Barakova, J.C.C. Gillesen, Bibi Huskens, T. Lourens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  55 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'End-user programming architecture facilitates the uptake of robots in social therapies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen