End groups of functionalized siloxane oligomers direct block-copolymeric or liquid-crystalline self-assembly behavior

Vertaalde titel van de bijdrage: Eind groupen van gefunctionaliseerde siloxaan oligomeren controleren block-copolymeren of liquid crystal zelfassemblage gedrag

R.H. Zha, B.F.M. de Waal, M. Lutz, A.J.P. Teunissen, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

65 Citaten (Scopus)
270 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eind groupen van gefunctionaliseerde siloxaan oligomeren controleren block-copolymeren of liquid crystal zelfassemblage gedrag'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen