Encoding synthetic polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Encoding synthetic polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen