Encoding synthetic polymers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

DNA is the blueprint for life; it enables nature to pass on information from one DNA strand to the other, create mRNA with high accuracy and make proteins with absolute control over the sequence of the amino acid building blocks. A new paper now adds another templating function to the list: the programmed construction of synthetic polymers.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)272-273
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Chemical Biology
Volume4
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 mrt 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Encoding synthetic polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit