Encoded low swing for ultra low power interconnect

R. Krishnan, J. Pineda de Gyvez

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Encoded low swing for ultra low power interconnect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Medicine and Dentistry