Encapsulation of metal particles during high temperature reduction of Pt and Rh on TiO2 catalysts

T. Huizinga, J.C. Vis, H.F.J. Blik, van 't, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)496-497
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume102
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit