Enantioselective discrimination in the self-assembly of [2]pseudorotaxanes

M. Asakawa, H.M. Janssen, E.W. Meijer, D. Pasini, J.F. Stoddart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enantioselective discrimination in the self-assembly of [2]pseudorotaxanes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie