Enantioselective adsorption of ibuprofen and lysine in metal-organic frameworks

Rocio Bueno-Perez, Ana Martin-Calvo, Paula Gómez-Álvarez, Juan J. Gutiérrez-Sevillano, Patrick J. Merkling, Thijs J.H. Vlugt, Titus S. van Erp, David Dubbeldam, Sofia Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enantioselective adsorption of ibuprofen and lysine in metal-organic frameworks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering