Enacting archetypes in movies : grounding the unconscious mind in emotion-driven media

H. Chang, L. Ivonin, M. Diaz, A. Català, W. Chen, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Enacting archetypes in movies : grounding the unconscious mind in emotion-driven media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen