Enabling simulation technologies for on-board diagnostics development: a system architecture design

Sergio Fajardo Quintero

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijmeijer, Henk, Begeleider
Datum van toekenning23 okt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 23 okt 2019

Bibliografische nota

PDEng thesi. - Confidential until 10-2024.

Citeer dit