Enabling resilience in product design

A.A. Alblas, M.A.S. Twijnstra, A.C. Brombacher

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 18th International Product Development Management Conference, 6-7 June 2011, Delft, the Netherlands
    StatusGepubliceerd - 2011

    Citeer dit