Enabling motions with impacts in robotic and mechatronic systems

M.W.L.M. Rijnen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1407 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enabling motions with impacts in robotic and mechatronic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.