Emulsion co- and terpolymerization : monomer partitioning, kinetics and control of microstructure and mechanical properties

H.A.S. Schoonbrood

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

628 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • Gilbert, R.G., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 dec 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0364-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit