Empirical validation of characteristics of design-based learning in higher education

S.M. Gómez Puente, M.W. Eijck, van, W.M.G. Jochems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Empirical validation of characteristics of design-based learning in higher education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science