Empirical battery modelling for high currents: The effect of nonlinear overpotential and inevitable self-heating

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Empirical battery modelling for high currents: The effect of nonlinear overpotential and inevitable self-heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen