Empirical antibiotic therapy for febrile neutropenia in pediatric cancer patients

K.G.E. Miedema, M.D. Wetering, van de, L. Naejie, E.R. van den Heuvel, W.J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Empirical antibiotic therapy for febrile neutropenia in pediatric cancer patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen