Emotionele arbeid en positieve uitkomsten : de rol van specifieke hulpbronnen in het werk.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In deze cross-sectionele studie onder 826 hulpverleners uit de gezondheidszorg is de relatie tussen emotionele arbeid (gedefinieerd als emotionele taakeisen) en positieve werkuitkomsten (creativiteit, actief leren en uitdaging) en de modererende invloed van hulpbronnen op deze relatie onderzocht. Uit de resultaten van multivariate multipele regressieanalyses (LISREL 8.30) met kruisvalidatie bleek dat een match tussen een emotionele taakeis en een (emotionele) hulpbron meer kans biedt op positieve werkuitkomsten dan een niet-match tussen een emotionele taakeis en een (cognitieve) hulpbron. Kennelijk is het voor taakeisen in het algemeen, en voor emotionele taakeisen in het bijzonder, belangrijk dat de hulpbron met de taakeisen correspondeert, teneinde positieve werkuitkomsten te bewerkstelligen. Om positieve werkuitkomsten bij zorgverleners te stimuleren zouden werkgerichte interventies dus gericht moeten zijn op specifieke (emotionele) hulpbronnen teneinde emotionele taakeisen te compenseren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)345-367
Aantal pagina's23
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit