EmoForm: capturing children's emotions during design based learning

Feiran Zhang, Panos Markopoulos, Tilde Bekker, Martine A. Schüll, Mpuerto Paule-Ruíz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EmoForm: capturing children's emotions during design based learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen