Emerging solvent-induced homochirality by the confinement of achiral molecules against a solid surface

N. Katsonis, Hong Xu, R.M. Haak, T. Kudernac, Z. Tomovic, S.J. George, M. Van der Auweraer, A.P.H.J. Schenning, E.W. Meijer, B.L. Feringa, S. Feyter, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4997-5001
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume47
Nummer van het tijdschrift27
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Emerging solvent-induced homochirality by the confinement of achiral molecules against a solid surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit