Emergent models and the evolution of meaning

K.P.E. Gravemeijer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelMathematics in the City Open Session at the City College of New York, New York (USA), 01-10-2001
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit