Embracing innovation as strategy: Corporate Venturing, Competence Building and Corporate Strategy Making

W.P.M. Vanhaverbeke, N. Peeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Embracing innovation as strategy: Corporate Venturing, Competence Building and Corporate Strategy Making'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen