Embodying phenomenology in interaction design research

J.T. Stienstra

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

    5 Citaten (Scopus)
    189 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Embodying phenomenology in interaction design research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.