Embodying phenomenology in interaction design research

J.T. Stienstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  5 Citaten (Scopus)
  158 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Column, abstract not available
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)20-22
  TijdschriftInteractions
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit