Embedding of a distributive lattice into a Boolean algebra

W. Peremans

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Embedding of a distributive lattice into a Boolean algebra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde