Embedding of a distributive lattice into a Boolean algebra

W. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)73-81
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1957

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Embedding of a distributive lattice into a Boolean algebra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit