ELPaaS: Event log privacy as a service

Martin Bauer, Stephan A. Fahrenkrog-Petersen, Agnes Koschmider, Felix Mannhardt, Han van der Aa, Matthias Weidlich

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ELPaaS: Event log privacy as a service'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.