Elk gehucht had zijn zuivelfabriek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Van de welhaast talloze zuivelfabrieken in Nederland is weinig overgebleven. Een deel van de stoomzuivelfabriek Freia uit bet begin van deze eeuw staat in het Nederlands Openluchtmuseum, maar van de vele ‘handkrachtbedrijfjes’ in Noord-Brabant en Limburg zijn in de loop der tijden de sporen vrijwel geheel uitgewist.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Ingenieur
Volume109
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit