Elimination of time step effects in DPD

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  101 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Elimination of time step effects in DPD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Mathematics