Elicitation support requirements of multi-expertise teams

M. Bitter-Rijpkema, R.L. Martens, W.M.G. Jochems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Elicitation support requirements of multi-expertise teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen

    Engineering en materiaalwetenschappen