Eleventh international symposium on capillary chromatography

H.J. Houben, J.G.M. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
TijdschriftLAB/ABC
Volume11
Nummer van het tijdschriftjuli/augustus
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit