Elementary steps in Fischer-Tropsch synthesis: CO bond scission, CO oxidation and surface carbiding on Co(0001)

C.J. Weststrate (Corresponding author), P. van Helden, J. van de Loosdrecht, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  75 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Elementary steps in Fischer-Tropsch synthesis: CO bond scission, CO oxidation and surface carbiding on Co(0001)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Engineering

  Chemical Engineering

  Material Science