Elementary reactions in the catalytic reduction of NO on rhodium surfaces

R.M. van Hardeveld

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

255 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger A., Promotor
  • Geus, John Willem, Promotor, Externe Persoon
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning17 sep 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0858-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit