Elementary reaction kinetics and lateral interactions : in the catalytic reaction between NO and CO on rhodium surfaces

M.J.P. Hopstaken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

580 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Chorkendorff, I., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 dec 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2602-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit