Elementary Processes in Gas Discharges (EPG) Group, Eindhoven University of Technology

P.J. Bruggeman, J. Dijk, van, E.M. Veldhuizen, van, S. Nijdam, J.J.A.M. Mullen, van der, G.M.W. Kroesen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-92
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Institute of Electrostatics Japan
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Elementary Processes in Gas Discharges (EPG) Group, Eindhoven University of Technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit