Elementary magnetic excitations in ising-like systems : a study of the excitations in the microwave and far infrared region in RbFeCl3.2H2O

Q.A.G. Vlimmeren, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

319 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Leeden, van der, P., Promotor
  • Wyder, P., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 mrt. 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit