Element analysis with a proton microprobe of early atherosclerotic lesions

R.B. Roijers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Element analysis with a proton microprobe of early atherosclerotic lesions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen