Elektronisch bestandsbeheer voor biologen

J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Omdat ook oudere niet in informatica geschooIde biologen (zoals ik) moeten overleven, heb ik ervaringen en achtergrondinformatie samengevat over keuze en gebruik van programmatuur voor het (elektronisch) beheer van bestanden met biologische gegevens. Zowel de microcomputer als het universiteits 'mainframe' komt aan bod. Zelf programmeren in Microsoft Basic en het gebruik van standaard bestandsbeheer programma's (dBASEII en SIRv2) blijken elkaar te kunnen aanvullen. De efficiënt werkende bioloog zal zich doorgaans niet kunnen gedragen als een 'domme' eindgebruiker van geïntegreerde softwarepakketten, maar zal moeten werken met gedeeltelijk gekochte en gedeeltelijk zelf gefabriceerde producten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)443-446
Aantal pagina's4
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume65
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit