Elektroforese bij verwerking van mest : schoon en rendabel proces

A.W.C. Kemenade, van, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kern van de mestproblematiek wordt gevormd door de grote hoeveelheid water (90%) die een economisch transport van mest over grotere afstand vrijwel onmogelijk maakt . Daarom is het essentieel dat economische processen ontstaan, die door middel van commercialiseerbare produkten de wateronttrekking bekostigen. Eén van deze commercialiseerbare produkten is eiwit, aanwezig in een hoeveelheid van ongeveer 15 . . . 20 kg/m3 vergiste varkensdrijfmest . Om deze eiwitten aan de drijfnest te ontrekken werd een variant op elektroforese/elektrodialyse (EF/ED) techniek ontwikkeld. Het prototype van de EF/ED apparatuur is op dit moment operationeel op een schaalgrootte van 300 m3 drijfmest per jaar. Het EF/ED proces maakt deel uit van een totáalverwerkingsproces voor varkensdrijfmest.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)64-67
TijdschriftPt-Procestechniek
Volume44
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit