Elektrische geleiding in calciumaluminaat CaAl2O4

A.M. Hoefsloot, P.H.F. Thijssen, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)202-204
TijdschriftKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit