Elegante eenvoud: Villa Berkel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er heerst een mythe over retrodesign, waarvan vaak gezegd wordt dat het nu eenmaal is 'wat de mensen willen'. Op het eerste gezicht lijkt die mythe op waarheid te berusten. Villa's uit de jaren '20 en '30 zijn zeer gewild en Frank Lloyd Wright doet het nog altijd goed op de markt. Maar het valt te verdedigen dat het niet zozeer het retro karakter van de architectuur is dat zo in trek is, maar de woonkwaliteiten die deze huizen vertegenwoordigen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-39
Aantal pagina's8
TijdschriftArchitectenweb Magazine
Volume1
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elegante eenvoud: Villa Berkel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit