Electrosorption of pectin onto casein micelles

R. Tuinier, C. Rolin, C. G. de Kruif

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

157 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrosorption of pectin onto casein micelles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science