Electrophoretic deposition of graphene-based materials and their energy-related applications

Mani Diba, Aldo R. Boccaccini

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrophoretic deposition of graphene-based materials and their energy-related applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie