Electrophoretic behavior in filter paper and molecular weight of insulin

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrophoretic behavior in filter paper and molecular weight of insulin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie