Electrophoresis versus electrochromatography

F.M. Everaerts, A.A.A.M. vd Goor, T.P.E.M. Verheggen, J.L. Beckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
224 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrophoresis versus electrochromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen