Electronic structure of Ba-Si-N compounds with different Ba/Si ratios from first principles calculations

C.M. Fang, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic structure of Ba-Si-N compounds with different Ba/Si ratios from first principles calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie