Electronic network modelling of rechargeable NiCd cells and its application to the design of battery management systems

H.J. Bergveld, W.S. Kruijt, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-158
TijdschriftJournal of Power Sources
Volume77
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit