Electronic modifictions in supported palladium catalysts

B.L. Mojet, M.J. Kappers, J.C. Muijsers, J.W. Niemantsverdriet, J.T. Miller, F.S. Modica, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic modifictions in supported palladium catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen