Electronic horizon: road information used by energy management strategies

J.T.B.A. Kessels, P.P.J. Bosch, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic horizon: road information used by energy management strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen