Electronic effects determine the selectivity of planar Au-Cu bimetallic thin films for electrochemical CO2 reduction

Kai Liu, Ming Ma, Longfei Wu, Marco Valenti, Drialys Cardenas-Morcoso, Jan P. Hofmann, Juan Bisquert, Sixto Gimenez, Wilson A. Smith (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic effects determine the selectivity of planar Au-Cu bimetallic thin films for electrochemical CO2 reduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen