Electronic data interchange : een utopie?

C.M.A. Kreuwels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-26
TijdschriftI en L : Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit